Intencje na 04-10.01

 • o spokój duszy zmarłego 31 XII 2007 Tadeusza Batkiewicza;
 • w mojej pewnej intencji( bardzo ważne szczególnie teraz i jeśliby ktoś chciał ofiarować koronkę do Miłosierdzia Bożego, albo litanię do św. Józefa to będę zobowiązany całym sercem – to jest mój największy problem);
 • o udaną akcję ewangelizacyjną;
 • dzięki Ci Panie za dar trwania w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka;
 • za mojego dziadka w intencji wyjścia z nałogu alkoholowego;
 • za nasze rodziny, aby wszystkie problemy szczęśliwie się rozwiązały, a między nami rosła więź wzajemnej miłości i szacunku;
 • przepraszam Cię Panie za wszystkie moje grzechy;
 • przepraszam Cię Panie, że nie potrafię Ci zaufać do końca;
 • proszę Cię Panie o łaskę nawrócenia dla mnie;
 • jeśli taka Twoja wola proszę Cię Panie o łaskę rekolekcji;
 • dziękuję Ci Panie za każdą chwilę mojego życia, za miłość, za rodzinę, za przyjaciół, za to że mam co jeść i gdzie spać;
 • proszę Cię Panie o wieczne zbawienie dla śp. Pana Urbanowicza;
 • proszę Cię Panie o łaski potrzebne nam w budowaniu wspólnoty miłości i szacunku;
 • proszę Cię Panie o zdanie egzaminu na prawo jazdy (Oskar);
 • dziękuję Ci Panie Boże, za cały miniony rok, za wszelkie otrzymane dobro, za spotkanych ludzi, zdrowie i opiekę Matki;
 • proszę Cię Panie, w intencji naszych bliskich zmarłych, w szczególności za tych, którzy odeszli w ubiegłym, 2007 roku;
 • proszę Cię Panie o wiarę, miłość, siłę i zdrowie na nowo rozpoczęty rok dla mnie, mojej rodziny, członków DM i ich bliskich (Agnieszka);
 • polecam Tobie Matko Boska szczególnej opiece moją rodzinę, a w szczególności moją mamę;
 • proszę Cię Panie Boże przez Maryję i wszystkich świętych spraw aby moja rodzina żyła w pokoju, zdrowiu, miłości Bożej, zgodzie i szczęściu, spraw żebyśmy nie doznawali więcej trosk, pomóż w mojej rodzinie rozwiązać wszystkie problemy i otwórz nasze serca na pojednanie;
 • proszę także o modlitwę w mojej intencji abym potrafił walczyć ze swoimi demonami;
 • otocz opieką wszystkich zmarłych moich przodków i wprowadź ich do Królestwa Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa (o to prosi twój pokorny syn Artur);
 • proszę o dostanie się Mateusza do wymarzonej szkoły oraz o szczęśliwy powrót do domu dla niego;
 • za ks. Andrzeja Trojanowskiego i za dzieło, którego się podjął;
 • proszę o modlitwę w pewnej intencji (Marysia);
 • o rozpoznanie Jego woli, planu w życiu każdego z nas i wypełnienie jej;
 • o prawdziwą, czystą Miłość;
 • za wszystkich członków RCS i redakcję MS!, a szczególnie Mariusza chorego na raka kości;
 • o beatyfikację Anneliese Michel;
 • za Leszka Dokowicza i całą ekipę, przygotowującą nowy film (Mary&Matt);
 • w pewnej intencji (DM).
Reklamy