Modlitwa za ludzi zakochanych – do św.Walentego

Święty Walenty, który zostałeś wybrany na patrona
zakochanych, czuwaj nad ludźmi zakochanymi.
Wyproś im u Boga łaski potrzebne do tego,
aby dojrzeli do miłości autentycznej, szczerej
i bezinteresownej. Strzeż narzeczonych
przed niszczącym ogniem namiętności.
Wyjednaj im u Boga pragnienie budowania więzów miłości
na fundamencie Bożych przykazań. Wstawiaj się
u Chrystusa, aby On sam był dla nich drogowskazem
i aby On sam ich umacniał w chwilach słabości. Amen.

Reklamy