Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa o upowszechnienie wiary katolickiej

Duchu Święty, Duchu prawdy, wejdź w nasze serca, rozprosz Twoje światło na wszystkie narody, które mogłyby zadośćuczynić w jedności wiary.

(Zaczerpnięte z Raccolta).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Modlitwa do siedmiu darów Ducha Świętego

Panie Jezu Chryste, który przed wstąpieniem do niebios
obiecałeś, że ześlesz Ducha Świętego, by dokończył
Twojego dzieła w duszach Twoich Apostołów i Uczniów,
racz zapewnić tego Ducha Świętego mnie samemu,
by doskonalił w mojej duszy Twoją łaskę i Twą miłość.
Ześlij mi Ducha Mądrości, bym mógł gardzić
ulotnymi rzeczami świata tego i aspirować jedynie
do spraw wiecznych; Ducha Zrozumienia, oświecającego
mój umysł światłością Bożej prawdy, Ducha Dobrej Rady,
umożliwiającego znalezienie mi najkrótszej drogi
do zadowolenia Boga oraz osiągnięcia nieba; Ducha Wytrwałości,
bym z Tobą mógł nieść Krzyż i całą śmiałością
przezwyciężał przeszkody odmawiające mi zbawienia;
Ducha Wiedzy, ażebym mógł poznać siebie i doskonalić się
w naukach Świętych; Ducha Pobożności, by służba Bogu
wydawała mi się słodka i przyjazna; Ducha Lęku,
by mógł mnie przepełnić miłościwy szacunek względem Boga
i bym pod każdym względem bronił się
przed rozczarowaniem Go. Naznacz mnie, Panie Drogi,
symbolem Twych prawdziwych uczniów i natchnij mnie
wszystkim Duchem Twoim. Amen.

Reklamy