Intencje na 24-30.07

  • Panie, dziękuję za pracę i proszę, błogosław rodzinie Krzyszkowskich;
  • w intencji mamy i wszystkich Ann – o opiekę św. patronki i błogosławieństwo Pana;
  • dziękuję za wszystkie łaski i opiekę nade mną i moją rodziną;
  • w intencji Ojca Romana – Panie, Ty wiesz… (Mary);
  • proszę o modlitwę w intencji drogiego mi człowieka i mojej. Chcielibyśmy w możliwie bliskiej przyszłości zawrzeć sakramentalny związek małżeński, by Dobry Bóg, który obdarzył nas tym pięknym uczuciem pomógł nam przezwyciężyć rodzące się trudności w duchu głębokiej wiary i miłości;
  • za moją rodzinę, o poprawę relacji (M.);
  • w intencji wszystkich członków RCS oraz redakcji MS! (RCSiaki);
  • Panie, prosimy w intencji Ojca Romana, o siły duchowe i fizyczne, szczególnie teraz, w czasie odnowienia się choroby. Prosimy o ulgę w cierpieniu oraz o opiekę Twoją i Mateczki (RUAH).
Reklamy