Koronka ku czci Ducha Świętego

Krzyżyk – W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

Wierzę w Boga….

Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary!

Siedem cząstek po trzy oczka:

1.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Mądrości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

2.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Rozumu.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

3.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Rady.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

4.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Męstwa.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

5.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

6.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Świętości.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

7.Bądź uwielbiony Boże Duchu Św. i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…;

– Ześlij Ducha Twego Panie, a powstanie życie,
– i odnowisz oblicze ziemi.

Zakończenie – Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

– Oblubienico Ducha Świętego
– Módl się za nami.

Koronkę ułożył o. M.Piątkowski SVD

Reklamy