Modlitwa o upowszechnienie wiary katolickiej

Duchu Święty, Duchu prawdy, wejdź w nasze serca, rozprosz Twoje światło na wszystkie narody, które mogłyby zadośćuczynić w jedności wiary.

(Zaczerpnięte z Raccolta).

Reklamy