Za moją dziewczynę

Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą.
Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze.
Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził.
Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli
żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się
mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją
lepszą i bogatą do wiecznego szczęścia.
Dopomóż mi osłonić jej niewinność.
Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna
i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie.
Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości.
Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra,
niech niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa.
Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom.
Niech w służbie na rzecz rodziny
dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie.
Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami
żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu
odnajdzie swoje szczęście.
Spraw, żeby była cierpliwa i cicha,
żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory.
Matko, niech naśladuje Ciebie
i jak Ty wypełnia Boże plany.

Reklamy