Błogosławieństwo celtyckie

Pobłogosław dla mnie, Boże,
ziemię pod mymi stopami;
pobłogosław dla mnie ścieżkę,
którą pójdę;
Ty, który jesteś Królem królów,
pobłogosław me spojrzenie.

Reklamy