Do Rafała Archanioła

O Archaniele Rafale,
który ustawicznie stoisz przed majestatem Pańskim,
aby [Go] wielbić, błogosławić i służyć mu, spraw,
abym i ja nigdy nie stracił z oczu Boskiej obecności,
tak aby moje myśli, słowa, czyny
były zawsze skierowane ku chwale Boga
i mojemu uświęceniu.

Reklamy