Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Można rozpocząć modlitwą:

* O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

* Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

* Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

* Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach:
Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia! Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa Na uleczenie ran dusz naszych.

+ + +

Prośba Matki Bożej względem Ciebie

Odmów 2 razy dziennie Koronkę do Ran Przenajświętszych za umierających grzeszników.

Ratujesz siebie przed zagładą ratując umierającego brata przed piekłem co raz wołając całym sercem: O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran!

Reklamy